giảm từ 35 ĐẾN 50%++ TRÊN GIÁ cATALOGUE

CÁC ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thiết bị điện

Dại Lý Panasonic Bình Duong 1
Dại Lý Schneider Bình Duong
tai
Dại Lý PARAGON Bình Duong
Dại Lý Misubishi Bình Duong
Dại Lý ABB Bình Duong
Dại Lý Sino Bình Duong
Dại Lý Rạng Dong Bình Duong
Dại Lý LS Bình Duong
Dại Lý SHIHLIN Bình Duong
Dại Lý SIMENTBình Duong
Dại Lý MPE Bình Duong

ĐÈN CHIẾU SÁNG

Dại Lý dèn PHILIPS Bình Duong
Dại Lý Panasonic Bình Duong 1
Dại Lý PARAGON Bình Duong
Dại Lý dèn DUHAL Bình Duong
Dại Lý Rạng Dong Bình Duong
Dại Lý MPE Bình Duong

DÂY ĐIỆN CÁC LOẠI